ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه در مدرسه پسرانه بحرینی

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، صبح امروز دو شنبه مورخ 28بهمن ماه ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه با حضور دانش آموزان مدسه پسرانه"بحرینی" در قالب مسابقه فوتسال برگزار شد.در این برنامه با حضور کارشناس سازمان مدیریت پسماند مطالب آموزشی در حوزه تفکیک زباله ارائه گردید.

     در پایان این مسابقات با حضور کارشناسان فرهنگی و ورزشی سازمان و مسئولین مدرسه جوایزی به نفرات برگزیده اهدا گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش