برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه در دبیرستان دخترانه معصومیه

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، صبح امروز دوشنبه مورخ 30دی ماه ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه با حضور دانش آموزان دبیرستان دخترانه "معصومیه"  در قالب مسابقه داژبال برگزار شد.در این برنامه با حضور کارشناس سازمان آتش نشانی مطالب آموزشی در حوزه اطفاء حریق ارائه گردید.

     در پایان این مسابقات با حضور کارشناسان فرهنگی و ورزشی سازمان و مسئولین مدرسه جوایزی به نفرات برگزیده اهدا گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش