برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه در مدرسه دخترانه فاطمیه

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، صبح امروز چهارشنبه مورخ 25دی ماه ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه با حضور دانش آموزان مدرسه دخترانه "فاطمیه"  در قالب مسابقه والیبال برگزار شد.در این برنامه با حضور کارشناس سازمان آتش نشانی مطالب آموزشی در حوزه اطفاء حریق ارائه گردید.

     در پایان این مسابقات با حضور کارشناسان فرهنگی و ورزشی سازمان و مسئولین مدرسه جوایزی به نفرات برگزیده اهدا گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش