برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه در مدرسه قیام فرهنگیان2

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، صبح امروز دوشنبه مورخ 23دی ماه ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه با حضور دانش آموزان مدرسه "قیام فرهنگیان2" از ناحیه 1 در قالب مسابقه والیبال برگزار شد.در این برنامه با حضور کارشناس سازمان مدیریت پسماند مطالب آموزشی در حوزه تفکیک زباله از مبدا ارائه گردید.

     در پایان این مسابقات با حضور کارشناسان فرهنگی و ورزشی سازمان و مسئولین مدرسه جوایزی به نفرات برگزیده اهدا گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش