برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه در مدرسه رضوی ناحیه 2

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، صبح امروز چهارشنبه مورخ 11دی ماه ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه با حضور دانش آموزان مدرسه "رضوی" از ناحیه 2 در قالب مسابقه فوتسال برگزار شد.در این برنامه با حضور کارشناس سازمان مدیریت پسماند مطالب آموزشی در حوزه تفکیک زباله از مبدا ارائه گردید.

     در پایان این مسابقات با حضور کارشناسان فرهنگی و ورزشی سازمان و مسئولین مدرسه جوایزی به نفرات برگزیده اهدا گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش