برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه در مدرسه شاهد شکوفه های ایثار

    

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، صبح امروز دوشنبه مورخ 2 دی ماه ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه با حضور دانش آموزان مدرسه "شاهد شکوفه های ایثار" در قالب مسابقه والیبال برگزار شد.

     در پایان این مسابقات با حضور کارشناسان فرهنگی و ورزشی سازمان و مسئولین مدرسه جوایزی به نفرات برگزیده اهدا گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش