شروع فعالیت ایستگاههای ورزش صبحگاهی در سالن های ورزشی

      به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی صبح امروز 28 آبان ماه ایستگاه های ورزش صبحگاهی پارکی با توجه به سرد شدن هوا در سالن های ورزشی نقاط مختلف سطح شهر شروع به فعالیت نمودند.

     حسنی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در این باره عنوان نمود این کار همچون سنوات قبل در راستای سلامت و رفاه شهروندان صورت گرفته است.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش