کسب عناوین برتر توسط ورزشکاران تیم شهرداری کلانشهر اراک در هفتمین دوره مسابقه دو و میدانی شهرداری کلانشهرهای کشور

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک ورزشکاران تیم شهرداری کلانشهر اراک در هفتمین دوره مسابقه دو و میدانی شهرداری کلانشهرهای کشور که روز شنبه 11 آبان ماه برگزار شد خوش درخشیدند.

     حسنی با ذکر این خبر افزود: ورزشکاران تیم شهرداری کلانشهر اراک با کسب یک مقام اولی، سه مقام دومی، سه مقام سومی و یک مقام سوم تیمی در هفتمین دوره مسابقه دو و میدانی شهرداری کلانشهرهای کشور عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش