هر هفته یک مدرسه یک مسابقه نکوداشت روز اراک این هفته با برگزاری مسابقه داژبال در مدرسه مهتاب

 

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، صبح امروز ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه نکوداشت روز اراک با حضور دانش آموزان پر نشاط مدرسه مهتاب (سرای محله مهتاب) در قالب مسابقه داژبال ادامه یافت.

     در پایان این مسابقات با حضور کارشناسان فرهنگی و ورزشی سازمان و مسئولین مدرسه جوایزی به نفرات برگزیده اهدا گردید.

     این ویژه برنامه در سال تحصیلی در مدارس ناحیه 1 و ناحیه 2 آموزش و پرورش ادامه خواهد یافت.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش