برگزاری دوره استعدادیابی والیبال ویژه دختران

 

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک دوره استعدادیابی والیبال ویژه دختران در پاییز سال جاری ادامه یافت.

     حسنی با ذکر این خبر افزود: این دوره ادامه دوره استعدادیابی تابستان است که بهترین های آن انتخاب و تا پایان سال تحت آموزش مربیان حرفه ای ورزش والیبال قرار می گیرند.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش