حضور تیم شطرنج آقایان در مسابقات شطرنج کارکنان شهرداری کلانشهرهای کشور در شهر همدان

 

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک تیم شطرنج آقایان شهرداری اراک در مسابقات شطرنج کارکنان شهرداری کلانشهرهای کشور به میزبانی شهر همدان در این شهر حضور یافت.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش