نشست هماهنگی همایش بزرگ دوچرخه سواری

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری 8 خرداد ماه نشست هماهنگی برگزاری همایش بزرگ دوچرخه سواری به مناسبت روز دوچرخه سواری و هوای پاک مصادف با 23 خرداد ماه با حضور روسای هیئتهای ورزشی، نماینده ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی، سرپرست، معاون فرهنگی و کارشناسان ورزش سازمان در دفتر سرپرست سازمان برگزار و در خصوص برگزاری این همایش و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش