نشست هم اندیشی برگزاری جشنواره دوچرخه سواری

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری روز گذشته 1 خرداد ماه نشست هماهنگی برگزاری جشنواره دوچرخه سواری به مناسبت روز دوچرخه سواری و هوای پاک مصادف با 23 خرداد ماه با حضور رییس هیئت دوچرخه سواری استان، سرپرست، معاون فرهنگی و کارشناسان ورزش سازمان و کارشناس معاونت امور زیربنایی شهرداری در دفتر سرپرست سازمان برگزار و در خصوص برگزاری این همایش و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش