هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه توپ و سبد در مدرسه استثنایی امام علی (ع)

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، صبح امروز 16 اسفند ماه ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه با حضور دانش آموزان پر نشاط مدرسه استثنایی امام علی (ع) در قالب مسابقات توپ و سبد ادامه یافت.

     در پایان این مسابقات با حضور کارشناسان فرهنگی و ورزشی سازمان و مسئولین مدرسه جوایزی به نفرات برگزیده اهدا گردید.

     این ویژه برنامه در سال تحصیلی در مدارس ناحیه 1 و ناحیه 2 آموزش و پرورش ادامه خواهد یافت.

 

 

 

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش