نمایش # 
عنوان نمایش از %s
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه نکوداشت روز اراک این هفته با برگزاری مسابقه ورزشی در مدرسه پسرانه ابراهیم فخار 25 آبان 1398
برگزاری دوره استعدادیابی والیبال ویژه پسران در پاییز 1398 24 آبان 1398
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه نکوداشت روز اراک این هفته با برگزاری مسابقه ورزشی در دبیرستان آزاده 22 آبان 1398
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه نکوداشت روز اراک این هفته با برگزاری مسابقه فوتبال در مدرسه عبایی 21 آبان 1398
بازدید استاندار مرکزی و هیئت همراه از آزمون عملی استخدامی آتش نشانی 14 آبان 1398
کسب عناوین برتر توسط ورزشکاران تیم شهرداری کلانشهر اراک در هفتمین دوره مسابقه دو و میدانی شهرداری کلانشهرهای کشور 13 آبان 1398
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه نکوداشت روز اراک این هفته با برگزاری مسابقه داژبال در مدرسه مهتاب 12 آبان 1398
برگزاری هفتمین مسابقات دو و میدانی شهرداری کلانشهرهای کشور و نکوداشت روز اراک 12 آبان 1398
همایش پیاده روی خانوادگی نکوداشت روز اراک و جشنواره کودک در بوستان ملت 11 آبان 1398
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه نکوداشت روز اراک این هفته با برگزاری مسابقه فوتسال در مدرسه پسرانه علینقیان 08 آبان 1398

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش