نمایش # 
عنوان نمایش از %s
صعود تیمهای راه یافته به مرحله نهایی مسابقات والیبال کارکنان شاغل در شهرداری، مناطق و سازمان های تابعه گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و 6200 شهید استان مرکزی 30 بهمن 1397
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این هفته با برگزاری مسابقه طناب کشی در مدرسه دخترانه شهید اندرزگو 29 بهمن 1397
صعود تیمهای راه یافته به مرحله نیم نهایی مسابقات والیبال کارکنان شاغل در شهرداری، مناطق و سازمان های تابعه گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و 6200 شهید استان مرکزی 28 بهمن 1397
برگزاری مسابقه دارت بانوان ویژه کارکنان شهرداری، مناطق و سازمان های تابعه گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و 6200 شهید استان مرکزی 27 بهمن 1397
پایان مرحله گروهی مسابقات والیبال کارکنان شاغل در شهرداری، مناطق و سازمان های تابعه گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و 6200 شهید استان مرکزی 27 بهمن 1397
ادامه برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی حمل و نقل با برگزاری مسابقات دارت ویژه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی 21 بهمن 1397
هشتمین شب از مسابقات والیبال کارکنان شهرداری گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 18 بهمن 1397
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این هفته با برگزاری مسابقه فوتسال در مدرسه پسرانه حاج سری 17 بهمن 1397
آغاز جشنواره فرهنگی ورزشی در ایستگاههای ورزش صبحگاهی 17 بهمن 1397
هفتمین شب از مسابقات والیبال کارکنان شهرداری گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 17 بهمن 1397

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش