نمایش # 
عنوان نمایش از %s
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه نکوداشت روز اراک این هفته با برگزاری مسابقه ورزشی در دبیرستان آزاده 22 آبان 1398
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه نکوداشت روز اراک این هفته با برگزاری مسابقه فوتبال در مدرسه عبایی 21 آبان 1398
بازدید استاندار مرکزی و هیئت همراه از آزمون عملی استخدامی آتش نشانی 14 آبان 1398
کسب عناوین برتر توسط ورزشکاران تیم شهرداری کلانشهر اراک در هفتمین دوره مسابقه دو و میدانی شهرداری کلانشهرهای کشور 13 آبان 1398
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه نکوداشت روز اراک این هفته با برگزاری مسابقه داژبال در مدرسه مهتاب 12 آبان 1398
برگزاری هفتمین مسابقات دو و میدانی شهرداری کلانشهرهای کشور و نکوداشت روز اراک 12 آبان 1398
همایش پیاده روی خانوادگی نکوداشت روز اراک و جشنواره کودک در بوستان ملت 11 آبان 1398
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه نکوداشت روز اراک این هفته با برگزاری مسابقه فوتسال در مدرسه پسرانه علینقیان 08 آبان 1398
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه طناب کشی در مدرسه دخترانه پوشینه بافت 29 مهر 1398
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری المپیاد ورزشی در مدرسه دخترانه شهید منتظری 23 مهر 1398

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش