انجام معاینات دوره ای کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

     معاینات دوره ای کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک انجام شد.

    به منظور تشخیص زود هنگام بیماری شغلی؛ با توجه به اهمیت سلامت کارکنان معاینات دوره ای کلیه پرسنل سازمان با توجه به هماهنگی انجام شده با واحد hse شهرداری اراک صبح روز چهارشنبه 15 مرداد ماه در محل سازمان انجام شد.

   لازم به ذکر است معاینات دوره ای از رایج ترین معاینات ضروری در بین شاغلین بوده، که انجام صحیح این معاینات منجر به تشخیص زود هنگام بیماری شغلی و در نتیجه باعث پیشگیری از پیشرفت بیماری های شغلی به مراحل ناتوان کننده خواهد شد .

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش