برگزاری دوره آموزشی آشنایی با امور قراردادها و پیمان

    امروز پنج شنبه مورخه 14آذر ماه دوره آموزشی آشنایی با امور قراردادها و پیمان ویژه پرسنل شهرداری های استان در محل فرهنگسرای شهر برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی این دوره در صبح جمعه ادامه خواهد یافت.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش