اولین نشست مردم و مسئولین

    

     اولین نشست مردم و مسئولین در فرهنگسرای شهر برگزار شد. در این جلسه که در روز پنج شنبه مورخ 16 آبان ماه برگزار شد مردم و اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک در نشستی صمیمی به گفت و گو نشسته و مردم به بیان سوالات خود از مسئولین پرداختند.

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در ابتدای این نشست که به دعوت موسسه مردم نهاد شهروند یار و با مشارکت سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی برگزار شد از تعدادی از کارآفرینان و شهروندان نمونه که از طرف موسسه شهروندیار انتخاب شده بودند تقدیر گردید. در ادامه هر یک از اعضای شورای شهر ضمن خیر مقدم به حاضرین در این نشست توضیحاتی در خصوص کمیسیون های شورای شهر ارائه داده و شرح وظایفی از آنها را بیان داشتند.

     سوالات مردم از مسئولین در حوزه های مختلف شهری و بخصوص مباحث شهرداری بود و اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک با توجه به حیطه وظیفه و کمیسیون مربوطه به بیان توضیحات در خصوص مسائل مطرح شده پرداخته که در پایان جلسه با رضایت شهروندان از نحوه پاسخگویی مسئولین همراه بود. 

  

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش