برگزاری اولین جلسه کارگاه آموزشی مهارت های زندگی در فرهنگسرای شهر

     اولین جلسه کارگاه مهارت های زندگی با حضور مخاطبین و شرکت کنندگان دوره های آموزشی فرهنگسرای شهر برگزار گردید.

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی کارگاه مهارت های زندگی با مشارکت مرکز بهداشت شهرستان اراک و در روزهای دوشنبه از ساعت 9لغایت 10.30 در فرهنگسرای شهر برگزار می شود.

    

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش