برگزاری دوره ایمنی و آتش نشانی در فرهنگسرای شهر

      

     دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی جهت استفاده شهروندان در فرهنگسرای شهر برگزار شد. 

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در ادامه روند آموزش های شهروندی، دوره مذکور جهت استفاده شهروندان و مخاطبین فرهنگسرای شهر توسط کارشناس آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی برگزار گردید.مسائلی از جمله ایمنی و مخصوصاً ایمنی وسایل گرمایشی در فصل زمستان از موارد مطرح شده و مورد آموزش در این دوره بود.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش