برگزاری دوره آموزش خوشنویسی در فرهنگسرای شهر

  به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، اولین جلسه دوره آموزش خوشنویسی در فرهنگسرای شهر برگزار گردید.

    حسنی سرپرست سازمان با ذکر این مطلب افزود: این دوره   آموزشی در روزهای دوشنبه ساعت 9 الی 11 صبح در فرهنگسرای شهر واقع در کوی صنعتی برگزار می گردد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش